آیا خدا خانواده دارد و صفات معبود اصلی چیست؟

با توجه به مطالب قبلی، خداوند جاوید که خداوند واجب الوجود است بهترین معبود می باشد.

حال به این نکته می رسیم که آیا خدا خانواده دارد یا نه؟

ابتدا باید چند نکته در مورد خانواده گفته شود: اول اینکه پایه و اساس داشتن یک خانواده دو دلیل بیشتر ندارد:

١- برطرف کردن نیازهای مختلف که در انسان نیازهای عاطفی - جنسی و غیره می باشد.

٢- تناسل و بقا

خوب خدایی که نیاز داشته باشد نمی تواند در اوج کمال باشد. در نتیجه بهترین گزینه برای معبود اصلی این است که نیازی نداشته باشد. حال آیا چنین خدایی وجود دارد. بله با توجه به مطالب قبلی و همان استدلال که هم اکنون این خدا پرستیده می شود که اصطلاحا صمد است. پس خدایی وجود دارد که بی نیاز است.

پس مورد اول در مورد معبود اصلی صدق نمی کند. در مورد دوم نیز که معبود اصلی واجب الوجود است و نیازی به تناسل و بقا ندارد چون خود باقی است.

دوم هم اینکه اگر فرض کنیم که معبودی بدون دلیل خانواده تشکیل دهد یعنی بدون دلایلی که گفته شد این خود دلیلی بر نقص خداوند است.چون انسانی که بدون دلیل کاری انجام دهد دیوانه است. پس خدایی که بدون دلیل کاری انجام دهد دیوانه است و معبود اصلی که باید در اوج کمال باشد از این بحث ها به دور است.

در نتیجه معبودی که بهترین گزینه برای پرستش است در کمال و نهایت است و چون خانواده ای ندارد و بقیه ی موجودات نیز ممکن الوجود می باشند در نتیجه مفرد است.

حال ممکن است چند مفرد وجود داشته باشد. یعنی چند واجب الوجود.

اگر اینها کاملا هم صفت هستند پس یکی هستند و اگر نیستند بالاخره یکی برتر است.

البته ممکن است این خدایان هر یک در صفتی در اوج باشد و در دیگری کامل نباشد در این حالت چطور؟

باز هم میبینیم که این احتمال با تواتر موجود در زمینه ی وجود خداوندی که تنها در اوج است مطابقت ندارد. یعنی خدایی وجود دارد که از همه برتر است و این گزینه معبود اصلی است و دلیل دیگر اینکه اگر اینها با هم اختلاف دارند این اختلاف خود به خود موجب تنازع و از بین رفتن است. یعنی این اختلاف موجب از بین رفتن خدایان واجب الوجود می شود که این خود نقض فرض واجب الوجودی است. پس خدایی که بهترین معبود است تنها یکی است که این در تمامی ادیان به صورت متواتر وجود دارد حتی در بت پرستی.

پس تا کنون چند مطلب روشن شد:

١- خدا وجود دارد.

٢- معبود اصلی باید در کمال باشد.

٣- کمال معبود اصلی موجب ٣ صفت است:

الف: واجب الوجود

ب: بی نیازی یا همان صمدیت

پ: تک بودن یا همان احدیت

/ 0 نظر / 29 بازدید