حتما این صفحه را بخوانید...

با سلام

تفکر در جهان خلقت و هستی از مهم ترین فعالیت های بشری بوده است که از دوران های قدیم تا بحال موجب ایجاد ایدئولوژی های مختلف گشته.

در این وبلاگ میخواهم مباحث هستی شناسی و دین شناسی را از منظر شخصی بیان کنم. از تمامی دوستان نیز برای دادن نظرات خود تشکر میکنم.

از استفاده از کلمات و عبارات پیچیده و عجیب پرهیز میکنم و بیان را تا آنجا که می توانم ساده میکنم.

اگر دوستان سوالی نیز داشتند حتما در نظرات بیان کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید