اثبات نیاز

1- این نیاز حقیقی نیست و ناشی از ترس است. خیلی ساده میتوان گفت که با این نظر پس نیاز به غذا هم حقیقی نیست و ناشی از گرسنگی است!!! به هر صورت این نیاز وجود دارد حال ظهور آن عوامل مختلفی همچون ترس، درماندگی، بی کسی ممکن است آن را به بروز برساند. با این نظر پس قدرتمندان هیچگاه نیاز به خدا احساس نکرده اند اما باز هم تاریخ ثابت می کند در اوج قدرت هم یاری طلبیدن از خدا همیشه همراه حکمرانان بوده.

2- این نیاز به علت این ایجاد می شود که انسان که خود مشتمل از خوبی ها و بدیهاست به علت ترک خوبی و انجام بدی به جستجوی یک خوب متعالی می رود!!! البته این واقعا عجیب است چون طبق تاریخ انسان، انسان هایی که بسیار عالی و خوب زندگی میکردند گرایشات بسیار بیشتری نسبت به افرادی که بد و غیر انسانی زندگی میکردند دارد. البته اگر افعال خوب و بد را درست تعریف کنیم. خوی انسانی از آدم کشی متنفر است از دروغ متنفر است که این به تواتر رسیده و نیاز به اثبات ندارد. حال چه بسیار افرادی که بسیار راستگو بوده اند و آزارشان به مورچه نمی رسیده اما گرایش بسیار قوی به خدا داشته اند ولی چه انسان های قاتل و وحشی که به هیچ وجه گرایش به یک موجود متعالی نداشته اند.

3- چون در نوع بشر این نیاز صددرصد وجود ندارد پس حقیقی نیست. البته باید در این زمینه تحقیق شود ولی مهم تر اینکه هر نیاز ریشه در انسان دارد حال یا به صورت فیزیکی یا به صورت معنوی. مثلا نیاز جنسی ریشه در آلت تناسلی دارد اگر آن را حذف کنیم دیگری نیاز جنسی وجود ندارد. حال اگر کسی بدون حذف فیزیکی این نیاز را سرکوب کند و بسیار مداومت کند اصطلاحا مسخ می شود البته نه به صورت صددرصد. حال شما افرادی را تصور کنید که این نیاز را داشته اند ولی به مرور زمان یا به آن بی توجهی کرده اند یا در یک جو روانی آن را سرکوب کرده اند. به نظر شما چیزی از آن باقی می ماند. البته باز هم تاریخ ثابت میکند باز هم وجود دارد البته بسیار کم.

4- بعضی میگویند خدا ساخته دست بشر است برای بدست آوردن اموال دیگران!!! البته این نظر ریشه در جهانبینی افراد در این زمانه دارد. حکومت کلیسا، حکومت یهودیان و حکومت های دیگر دینی که دیده اند، همه مردم را چاپیده اند و مردم به دین و خدا، بد گمان شده اند. ولی در حالت کلی اگر یک مقدار فکر کنیم و در تاریخ بشر گشتی بزنیم بسیاری از کسانی که در دعوت خود صادق بوده اند از مردم طلب مال برای خود نمیکردند و به حالت فقر میمردند. اگر جانشینان ناخلف آنها اینکار را کرده اند چه ربطی به دین و خدا دارد!!!

5- مهم ترین دلیل در اثبات این نیاز خود انسان است. تاریخ بشر به تواتر و از گذشته دور این نیاز را که ظهور های مختلفی داشته اثبات کرده است و یک آزمایش ساده آن را براحتی تایید میکند. انسان را اگر از کودکی در غاری بزرگ کنند و به آن همه چیز به جز اطلاعات بدهند در خروج از غار مهم ترین بحثش خدا می باشد.

این دلایل اثبات نیاز ذاتی انسان به موجودی برتر که ما آن را خدا می نامیم است. و ارضای آن نیاز بوسیله ی پرستش میسر می شود. پس نیاز به خدا موجب ارضای آن توسط پرستش است.

حال یک سوال این نیاز ریشه در موجودیت دارد یا حیوانیت یا انسانیت؟

/ 1 نظر / 21 بازدید
رامین (سراجی)

متن این قسمت رو کپی کردم تا بخونمش امیدوارم که به درم بخوره به هرحال تشکر