پرستش خدا

شاید یکی از مهم ترین مباحث فکری بشر بحث خدا و اله بوده است.

از همان زمان که انسان پا به عرصه وجود گذاشت نیازی در خود احساس میکرد که نتیجه آن پرستش یک موجود برتر بود اما با شکل های گوناگون.

بسیاری از اقوام بت پرست می شدند و دیگران مظاهر طبیعی همچون آفتاب و ماه و ستاره ها و درخت و در نهایت حیواناتی چون گاو و گوساله و موش و ....

در این اواخر نیز افرادی پرستش شیطان را انتخاب نموده اند که جای بسی تامل و تفکر دارد!!!

البته اله های دیگری نیز وجود دارند که بسیار عجیب هستند: آلت پرستی و دیگر انواع آن!!!

در هر صورت به قول یکی از عرفا که بسیار ظریف بیان نموده اند همه انسان ها خدا را می پرستند اما دچار اشتباه در شناسایی اله شده اند.

حال چند سوال پیش می آید:

١- چرا میگوییم انسان به پرستش نیاز دارد؟

٢- آیا واقعا خدا وجود دارد؟

٣- معبود اصلی کیست؟

/ 0 نظر / 17 بازدید