آیا واقعا خدا وجود دارد2؟

می توان گفت تمامی براهینی که ریشه در طبیعت دارد مشکلاتی که گفته شد را دارا می باشند.

حال به براهین دیگری که ریشه در انسان دارد می پردازیم.

ابتدا یک کلمه را که قبلا هم استفاده کردم توضیح دهم:

تواتر: یعنی کثرت بیان مورد به طوری که احتمال عقلایی در رد آن وجود نداشته باشد. در تواتر شک راه ندارد و انسانی که در تواتر شک کند یا عاقل نیست یا هدف مغرضانه دارد.

خوب 2 برهان انسانی وجود دارد:

الف- برهان صدیقین: بیان ساده آن این است که در تاریخ بشر از ابتدا تا کنون افرادی که مورد اعتماد بوده اند و انسانهای راستگویی بوده اند آمده اند و دعوت به خدا کرده اند که این تعداد به حدی هست که به تواتر رسیده و نیازی به اثبات خدا وجود ندارد.

ب- برهان فطرت: همانطور که در مطالب قبلی گفتم نیاز انسان به پرستش کاملا اثبات شده و فرض بر هست آن است و اگر کسی دلیل آن را بخواهد باید دلیل در رد بیاورد و در اثبات نیازی به دلیل نیست. وجود خداوند که همان ارضا کننده نیاز به موجود برتر هم هست همین گونه است و اختلاف این برهان با براهین قبلی هم در این است. فرض وجود خداست نه عدم وجود و اگر کسی بحثی دارد اثبات کند که خدا وجود ندارد!!!

اشتباه بسیاری از افراد در این است که فرض را بر عدم وجود میگذارند اما این اشتباه است و فرض در وجود است. هیچ دلیل برای رد خدا وجود ندارد مگر با نفی تمامی ماوراء الطبیعه که دیدنی نیست. یعنی با فرض ماتریالیسم محض شاید دلیل بر رد وجود خدا بتوان پیدا کرد. تازه باز هم نمی توان چون بسیاری از موجودات که همه انسان ها آن را متفقا قبول دارند و تایید آن از تواتر هم گذشته باز هم دیدنی نیست مثل: شعور، عقل، اراده، همت، عشق، قلب (نه آنکه در سینه است)، عاطفه

تمامی این موارد تجلی و ظهور دارند و خود دیدنی نیستند.

پس خدا وجود دارد اما خداوند چگونه است؟

/ 1 نظر / 27 بازدید
maryam-65

سلا آقای آزاد-رها. وبلاگ خیلی خوبی دارید. من تا حالا نمیدونستم .اما آدرسشو تو بخش صندلی داغ دیدم. موفق باشید