خدای واقعی کیست؟

خوب در مورد خداوند نیز این مسئله صادق است. در دنیای بشری چندین خدا وجود دارد که باید با توجه به کمال گرایی بهترین گزینه را انتخاب کنیم. یعنی گزینه ای که در حد نهایت کمال باشد و هم سطحی نداشته باشد. از مهم ترین فاکتورهای کمال عدم از بین رفتن خدا می باشد. یعنی جاوید بودن خداوند یکی از مهم ترین فاکتورهای کمال است. درست است که انسان خداهای متفاوتی داشته باشد اما بهترین خدا آن است که جاوید باشد.

خوب همانطور که قبلا گفتیم موجودات ٣ دسته می باشند: ممتنع الوجود، ممکن الوجود، واجب الوجود

حال خداوند جاوید کدام یک است. ممتنع الوجود که نیست. ممکن الوجود نیز از بین می رود و ممکن است زمانی وجود نداشته باشد. خوب پس خداوندی که در نهایت کمال باشد باید واجب الوجود باشد. بحث در مورد وجود چنین خدایی بسیار ساده است.

واضح تر بگویم. گفتیم کمال یعنی انتخاب بهترین گزینه از انتخاب های موجود. خوب آیا چنین خدایی که واجب الوجود است، وجود دارد. با توجه به وجود ادیانی که به این خدا اعتقاد دارند و ظهور و بروز های مختلفی که در آن ادیان وجود دارد باز از طریق تواتر وجود چنین خدایی ثابت می شود.

پس خداوندی که بهترین گزینه برای پرستش است همان خدای جاوید و واجب الوجود است.

حال ٢ سوال ایجاد می شود:

١- آیا خداوندان دیگر با توجه به وجود چنین خدایی قابل پرستش هستند؟

٢- آیا این خداوند مانند انسان دارای خانواده ای هست که کاملا هم سطح خود باشند و در نقطه ی اوج کمال باشند؟

/ 0 نظر / 249 بازدید